Privacy Regelement

5th Dimension Gallery verwerkt persoonsgegevens. Hier willen we je graag verder over informeren.

 

In dit privacy reglement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt zowel voor het bedrijf 5th Dimension Gallery, als voor de zelfstandige tattoo-artiesten die bij ons werken.

 

Wat zijn persoonsgegevens?


Persoonsgegevens verstrekken informatie over jou, bijvoorbeeld je naam, adres en leeftijd. Wanneer deze gegevens, of een combinatie hiervan, direct naar jou herleid kan worden, spreken we over persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn je adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook je voornaam in combinatie met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens bewaren, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Daarnaast worden ook foto’s en video’s met jou erop, gezien als persoonsgegevens.


Verwerkt 5th Dimension Gallery persoonsgegevens?


5th Dimension Gallery 5th Dimension Gallery verwerkt persoonsgegevens van onze klanten en de klanten van de artiesten die bij 5th Dimension Gallery werken. Wij administreren je naam, emailadres en telefoonnummer om bijvoorbeeld contact met je te onderhouden en je te informeren over jouw ontwerp of eventuele veranderingen m.b.t. jouw (tattoo) afspraken. Daarnaast zijn wij vanuit de GGD verplicht om jou een toestemmingsformulier te laten invullen en ondertekenen. In dit formulier wordt gevraagd naar meer persoonlijke informatie, zoals jouw woonadres, jouw leeftijd en het documentnummer van paspoort, id-kaart of rijbewijs.

 

Verwerkt 5th Dimension Gallery ook bijzondere persoonsgegevens?


Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende seksuele geaardheid. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dit moeten doen op basis van de wet. In ons geval gaat het dan om de GGD en hygiëne reglementen die zijn opgenomen in de wet. Wij verzamelen deze gegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Hiervoor vragen wij jou nadrukkelijk toestemming.
Waarom heeft 5th Dimension Gallery al deze gegevens nodig? 5th Dimension Gallery De contactgegevens gebruiken wij uitsluitend om contact met je te houden over jouw afspraken bij ons en om de designs naar jou toe te sturen. De informatie die wij vragen in het toestemmingsformulier (medische informatie en extra persoonlijke informatie zoals geboortedatum e.d.) hebben wij enerzijds nodig om te kunnen bewijzen dat wij ons aan de wet houden. Zo is het bijvoorbeeld verboden om iemand onder de 16 te tatoeëren zonder de toestemming van de ouders. Via het toestemmingsformulier kunnen wij bewijzen dat wij ons aan de wet houden. Anderzijds is het voor ons belangrijk om bepaalde medische informatie over jou te weten zodat wij ons werk zo goed en veilig mogelijk kunnen doen. Als jij bijvoorbeeld een contactallergie hebt, of diabetes en de artiest die jou gaat tatoeëren is daar niet van op de hoogte, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor jou en, in sommige gevallen, ook de gezondheid van de tatoeëerders. 5th Dimension Gallery controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden genoteerd en opgeslagen in het toestemmingsformulier.

 

Hoe gaat 5th Dimension Gallery met mijn persoonsgegevens om?


Je persoonsgegevens worden zorgvuldig en zo veilig mogelijk bewaard. Daarnaast worden deze gegevens ook niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik bewaard of verwerkt. Onder “normaal gebruik” wordt verstaan, gebruik van deze informatie voor het doel waarvoor naar deze informatie is gevraagd.
Jouw persoonsgegevens (voor-, achternaam, telefoonnummer en emailadres) staan in ons online administratieprogramma. Deze is goed beveiligd voor hacks en virussen. Ook is deze beveiligd met een wisselend wachtwoord.

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?


Jouw persoonsgegevens zijn enkel in te zien door de eigenaar en de werknemers van 5th Dimension Gallery. Daarnaast kan deze informatie nodig zijn voor de artiest waar jij jouw afspraken mee hebt gemaakt. 5th Dimension Gallery kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens alleen gebruikt voor contactmomenten omtrent jouw afspraken, bijvoorbeeld om een afspraak te maken of te verzetten, en contactmomenten omtrent het design, de artiest stuurt jou vaak per email het ontwerp van de tatoeage toe. Wij maken geen gebruik van online marketingtools zoals nieuwsbrieven en/of andere promotiedoeleinden en gaan dat ook nooit doen.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?


De gegevens worden 3 jaar bewaard na je laatste afspraak.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is 5th Dimension Gallery gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

Kan ik zien welke gegevens 5th Dimension Gallery van mij verwerkt?


De persoonsgegevens die wij van jou verwerken zijn; jouw voor- en achternaam, telefoonnummer en emailadres.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?


Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door privacy beleid., kun je altijd contact opnemen met 5th Dimension Gallery.

 

Wijzigingen privacybeleid


5th Dimension Gallery behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.5th Dimension Gallery

Openings Hours

5th Dimension Gallery

Openings Hours